Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Doçentlik Tebriği

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇAN Doçentlik ünvanını almıştır.
Başarılarının devamını dileriz.