Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Öğretim Üyemizin projesine TÜSEB tarafından destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Ferah CÖMERT ÖNDER’in yürütücülüğünde gerçekleşecek olan “Kolon Kanseri Tedavisi için Potansiyel p90 Ribosomal S6 Kinaz (RSK) İnhibitörlerinin İn Siliko ve İn Vitro Çalışmalar ile Belirlenmesi” başlıklı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecek proje ekibinde araştırmacı olarak Prof. Dr. Feray KÖÇKAR, Doç. Dr. Esra TOKAY ve Dr. Öğretim Üyesi Nelin HACIOĞLU yer almaktadır.

Proje kapsamında in siliko ve in vitro çalışmalar ile Dünyada en sık görülen kanser türlerinden olan kolon kanserinin tedavisine yönelik yeni potansiyel ilaç adaylarının belirlenmesi hedeflenmektedir.