Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÖNHEKİM GELİŞİM SEMİNERLERİ" KAPSAMINDA AV. AYLA BAKAR TARAFINDAN MALPRAKTİS, HUKUKÇU BAKIŞI KONULU SEMİNER VERİLMİŞTİR.

ÖNHEKİM GELİŞİM SEMİNERLERİ" KAPSAMINDA AV. AYLA BAKAR TARAFINDAN MALPRAKTİS, HUKUKÇU BAKIŞI KONULU SEMİNER VERİLMİŞTİR.

Fakültemiz ön hekimlerine "Önhekim Gelişim Seminerleri" kapsamında Av. Ayla Bakar tarafından, 7 Şubat 2020 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında "Malpraktis, Hukukçu Bakışı"

konulu seminer verilmiştir.

Toplantıda hukuk ve mevzuat yapısı, malpraktis kavramı ile bilgiler verilmiştir. Sağlık ve toplum ilişkisi açıklanmış, sağlık çalışanlarının sorumlukları anlatılmıştır. Hekimlerin sağlık

hizmetlerinden doğan sorumlulukları ve bunla ilgili mevzuat hakkında açıklamalar yapılmış, örnek davalar üzerinden hasta bakımı ile ilişkili doğacak hukuksal süreçlere örnekler verilmiştir.

Toplantı soru- cevap kısmı ile önhekimlerin sorularının tartışılması ile tamamlanmıştır.

Dekanımız Prof. Dr. Tamer DEMİR önhekimlere sağlık hizmeti sunumunda ilgi, bilgi ve kayıt almanın önemini vurgulamış ve Av. Ayla Bakar'a teşekkür belgesi takdim etmiştir."

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)