Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TÜRK-ROM 2023 Kongresinden En İyi Araştırma Birincilik Ödülü

Yürütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Edremitlioğlu’nun yaptığı;  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Zateri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nden Öğr.Gör. Pınar Yüksel, Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan doktora öğrencisi Ufuk Demir, Radyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ozan Karatağ,  Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Dilek Ülker Çakır ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Leman Sencar ve Arş. Gör. Dilek Şaker’in katkılarıyla tamamlanan, öğrencimiz Tuğçe Yavaş Durasıllı’nın “Deneysel romatoid artrit modelinde yüzme egzersizinin etkilerinin ve mekanizmasının araştırılması” isimli yüksek lisans bitirme tezi 08-12 Mart 2023 tarihinde düzenlenen Türk Romatoloji Kongresi’nde ‘en iyi araştırma birincilik ödülüne’ layık görülmüştür.