Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğretim üyelerine yönelik “Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi” düzenlendi.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığının talebi üzerine, ÇOMÜ UZEM’in uzmanları öğretim üyelerine yönelik eğitim planladı ve uyguladı. Eğitim, ÇOMÜ UZEM Müdürü Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR, müdür yardımcıları Öğr. Görevlisi Kadir TUNÇER, Öğr. Görevlisi Levent ÖZÇAĞ, ÇOMÜ SEM Müdürü Öğr. Görevlisi Cumali YAŞAR tarafından Tıp Fakültesi öğretim üyelerine verildi.

 

Eğitim içeriğini;

  • Uzaktan eğitimin geleceğine yönelik stratejiler ve ters-yüz edilmiş sınıf modeli (flipped classroom)
  • Öğretim materyali geliştirme stratejileri ve telif hakları
  • Video tabanlı öğretim materyali hazırlama stratejileri
  • Animasyon destekli mikro öğrenme materyalleri hazırlama stratejileri
  • Çevrimiçi araçlar (örn, xerte) kullanarak öğrenme materyali hazırlama stratejileri
  • Öğretim yönetim sistemlerinin (LMS) kurulumu, yönetimi analiz ve raporlama stratejileri
  • Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımı oluşturdu.

 

Eğitim hem uzaktan öğretim ilkelerine uygun olarak Microsoft Teams uygulaması ile senktron ve kayıt altına alınarak asekron biçiminde hem de katılım göstermek isteyen öğretim üyeleri ile amfide sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

 

Eğitim başlangıcında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer DEMİR bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer DEMİR konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

 

“2019-2020 Eğitim Yılında, Mart ayı itibari ile ülkemizde görülen COVID-19 pandemisi süresince örgün eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Bu süreçte eğitim uzaktan ve online olarak yapılmak durumunda kaldı. Yaşanan süreç ileriki zamanda da uzaktan öğretimin eğitim faaliyetlerimiz içerisinde daha çok ve artarak yer bulacağını göstermektedir. Uluslararası düzeyde akredite olmuş bir tıp fakültesi olarak geleceğe dair plan yapan, değişen şartlara yönelik planlarını sürekli güncelleyen ve olası durumları ön görerek gerekli önlemleri almaya çalışan bir fakülteyiz. Yaşanan durum karşısında çağın ve şartların gerektirdiği eğitim yöntemleri ne ise onları kullanmak durumundayız. İddiamız, kalite yönetim politikalarında olduğu gibi “planlama, uygulama, uyguladıklarını değerlendirerek kontrol etme ve zamanında gerekli önlemleri almak”tır. Eğitim hepimiz için gereklidir. Ben de bu kursun bir öğrencisi ve katılımcısıyım. Eğitimden fazlası ile yararlanacağımızı, bu eğitimin bir başlangıç olacağını, bir farkındalık olacağını ve devam eden süreçte ÇOMÜ UZEM uzmanlarından daha çok ve farklı konularda da eğitim alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bize eğitim veren ÇOMÜ UZEM ve ÇOMÜ SEM yetkililerine huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim.”

 

Eğitim videolarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (1) ( UZAKTAN EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKŞAMLAR)

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (2)  (YAPAY ZEKA TABANLI E-ÖĞRENME PLATFORMLARI VİDEO DESTEKLİ ÖĞRETİM)

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (3)  (SLAYT TASARIMI -POWERPOİNT ETKİLİ KULLANMA)

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (4)   (İNTERNET GÖRSELLERİNİ KULLANMA)

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (5)   (CAMTASİA STUDİO PROGRAMINI KULLANMA VE SUNUMLARA EKLEME)

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (6)   (ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ-MOODLE lms.comu:edu:tr)

Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi (7)   (ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ İÇERİK GELİŞTİRME-UZAKTAN EĞİTİMDE GELENEKSEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI)

 

 

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)