Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Mevzuat
  Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzamnlık Eğitimi Yönetmeliği
ÇOMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ÇOMÜ Dezavantajlı Çocuklar Yönetmeliği
ÇOMÜ Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÇOMÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÇOMÜ Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ÇOMÜ Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Özel Hastaneler veya Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışmalarına İlişkin Yönerge
ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mesai Dışı Öğretim Üyesi Sağlık Hizmetleri İlave Ücret Uygulama Yönergesi
 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği
 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Sınav Yönergesi
 Ölçme Kuralları Tablosu
 ÇOMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 Yayın Kurulları Çalışma İlkeleri Yönergesi
 Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi
 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Tıp Fakültesi Sınav Kuralları
Tıpta Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu 
Ön Hekimlik Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
Ölçme-Değerlendirme İlke ve Esasları
Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretimin Amacı, Yeterlikler Çerçevesi
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

 

 

Ekler

klinik-arastirmalar-etik-kurulu-yonergesi.pdf
yuksek-ogretim-kurumlari-disiplin-yonetmeligi.pdf
657-sayili-devlet-memurlari-kanunu.pdf
2547-sayili-yuksekogretim-kanunu.pdf
ogrenci-akademik-danismanligi-yonergesi.pdf
yayin-kurullari-calisma-ilkeleri-yonergesi.pdf
1-Yatay Geçiş Yönergesi 2020-2021.docx
3-2019-2020 Eğitim Yılı Eğitim Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Uygulama Esasları.pdf
559-tipta-uzmanlik-tez-yazim-kilavuzu.pdf
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN AMACI, YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ.pdf
ÇOMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uyuglama ve Araştırma Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.pdf
ÇOMÜ Dezavantajlı Çocuklar Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.pdf
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2.pdf
ÇOMÜ Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜTF Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2021.pdf
ÇOMUTF Sınav Yönergesi (11.08.2022 Senato Onayli).pdf
d1-2-3yonerge.pdf
Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.pdf
MDÖ.pdf
MESLEKSEL BECERİ EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ.docx
öğrenci disiplin yönetmeliği.pdf
Ölçme Kuralları Tablosu.pdf
ÖN HEKİM GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ.pdf
SEÇMELİ DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ.docx
Sınav Kuralları.doc
Tıp-Fakültesi-Ozel-Hastanelerde-Calisma.pdf
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği.pdf