Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Erasmus Not Bildirimi

Sayın Hocalarımız,

Erasmus+ kapsamında ders notunuzun Transkript of Records Belgesine işlenebilmesi için aşağıda bulunan not bildirim formunu doldurarak UBYS üzerinden öğrenci işlerine bildirmeniz ve Formu Erasmus Fakülte Korrdinatörüne mail atmanız (mervemelihacomu.edu.tr) gerekmektedir. 

http://erasmus.comu.edu.tr/yabanci-ogrenciler-ulkelerine-donerken-yapilacak-i.html

Sık Sorulan Sorular                                                                                                                                

1-Öğrenci eğitimi boyunca ders ücreti alabili rmiyim?

Erasmus Öğrenci Yönergesi Madde-5 kapsamında “Uluslararası Program  kapsamında verilen dersler  için görevlendirilmiş öğretim elemanlarına, mecburi ders yükleri dikkate alınmaksızın yükseköğretim ek ders  çizelgesi ve prosedürü uygulanır.” ibaresi bulunmaktadır.

*Ders Ücreti Talebiniz sırasında lütfen mecburi ders yükünüz olan 10 saati düşmeyiniz.

Bkz: https://cdn.comu.edu.tr/cms/iro/files/21-gelen_ogrenci_yonergesi_2018.pdf

2-Öğrenci Kabulünün Erasmus+ değişim programında bana bir faydası var mıdır?

Erasmus+ kapsamında ders veren Öğretim Elemanları yurt dışındaki partner üniversite de ders vermek istediğinde, ek puan ile sıralamaya girecektir.

Ekler

Erasmus Not Bildirim Formu.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)