Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamı dışında kalan girişimsel olmayan klinik tıp, temel tıp, insan biyolojisi ve insan bilimlerinde tıp bilimsel araştırmalarını proje aşamasında değerlendirmekte, araştırma etiği ve bilimsel metodoloji açısından uygun bulduklarını onaylamaktadır.

Kurulumuzun çalışma prensipleri ve dayanak noktaları yönergemizde detayları ile belirtilmiştir. Etik kurul, çalışma için onay verdikten sonra çalışmanın izlemi ve kontrolünden de sorumludur.

Araştırmaya alınacak örneklem sayısının saptanmasında ve toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi için Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı'na gerek duyulduğunda danışılabilir.

Araştırma başka bir bölümde/kurumda yürütülecek ise araştırmaya başlamadan önce ilgili bölümden/kurumdan ya da rutin hizmetler dışında laboratuvarlar kullanılacak ise laboratuvar sorumlusundan izin alınması gereklidir.

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

TIP FAKÜLTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

1

Prof. Dr.

Coşkun SILAN

 Tıbbi Farmakoloji

csilanhotmail.com

2

Doç. Dr.

 Eyüp Burak SANCAK

Üroloji

bsancakhotmail.com

3

Dr. Öğr. Üy.

Buket Güngör

 Tıbbi Farmakoloji 

buket.gungorcomu.edu.tr

4

Prof. Dr.

 Ayşenur ÖKTEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 5 

Doç Dr.

Duygu SIDDIKOĞLU

Biyoistatistik

sduygucomu.edu.tr

6

Doç. Dr. 

İbrahim Eren PEK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

drerenpekhotmail.com

7

Doç. Dr.

Pınar MUTLU

Göğüs Hastalıkları

pinarmutlu78yahoo.com

8

Doç. Dr.

Hüseyin Avni EROĞLU

Fizyoloji

haeroglucomu.edu.tr

9

Dr. Öğr. Üy.

Habibe ÖZTÜRK

Diş Hekimliği

 

Ekler

ÇOMÜ GOKAEK YÖNERGESİ.pdf
DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ.pdf
Form 1 Girişimsel olmayan araştırmalar-etik-kurulu-basvuru-formu.doc
Form 2 Araştırmacı sorumluluk bildirim formu.doc
Form 3 Gönüllü Bilgilendirme Formu.doc
Form 4- Hastanın görüntü ve ses kayıtlarının kullanılması için izin formu.doc
Form 5 Kurum Izin Formu.docx
Form 6 Araştırma projesi değişiklik bildirim formu.doc
Form 7 Proje sonuç formu.doc
Hasta hakları yönetmeliği.pdf