Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Misyon-Vizyon-Temel Değerler

VİZYON

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin vizyonu; gelişmiş teknik ve standartları kullanarak halka çağdaş ve nitelikli sağlık hizmeti vermek, keşfetme, öğrenme ve iletişim yoluyla, toplum sağlığını geliştirebilen hekim ve bilim insanı yetiştirerek, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen tıp fakültesi olmaktır.

 

MİSYON

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığı koruyup geliştirebilen, hastalıklara zamanında ve doğru tanı koyup tedavi uygulayabilen, bu esnada kanıta dayalı bilim uygulamalarını içselleştirmiş, yaşam boyu öğrenmeye açık, bireysel ve toplumsal düzeyde etkili iletişim tekniklerini kullanabilen, mesleki pratiğini evrensel ahlaki normlar ile etik değerlere göre uygulayan hekimler yetiştirmektir. Bu misyonu yerine getirebilmek için Tıp Fakültesi, eğitim ve araştırma hastanesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli sağlık hizmeti verir, bilimsel araştırma yoluyla bilgi üretir, eğitim yoluyla bilgiyi öğrenciler ve toplumla paylaşır, ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda yayınlayarak sağlık hizmetlerini yönlendirebilecek kanıtlara dönüştürür.

 

TEMEL DEĞERLER

 • Ortak Akıl ve Katılımcılık
  Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.
 • Etik Değerlere Bağlılık
  Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.
 • Kurumsal Aidiyet
  Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.
 • Yenilikçilik ve Girişimcilik
  Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.
 • Çevreye Saygı ve Duyarlılık
  Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.
 • Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
  Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.
 • Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
  Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.

 

Fakültemiz kurumsal amaçları güncellenerek 05 Ağustos 2022 tarihinde fakülte kurulunda kabul edilmiştir.

Ekler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURUMSAL AMAÇLARI.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)