Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Misyon-Vizyon-Temel Değerler

Misyon

Geleceğin hekimlerinin ve bilim insanlarının sürekli gelişen teknolojik yöntemleri kullanabilen, disiplinler arası araştırma ve çalışma anlayışına sahip, yaşadığı toplumun sağlığını önemseyen ve fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyileştirilebilen ve örnek olabilen, girişimci, iletişimci, önyargısız, yenilikçi hekimleri yetiştirmek. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli sağlık hizmet sunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayabilecek araştırmalar yapmak (https://tip.comu.edu.tr/hakkimizda/misyon-vizyon-temel-degerler-r9.html).

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır, yetkin, eğitim araştırma ve hizmet sunumu sağlayan, güvenilir, hesap verebilir ve sürekli gelişime açık bir tıp fakültesi olmak (https://tip.comu.edu.tr/hakkimizda/misyon-vizyon-temel-degerler-r9.html).

 

TEMEL DEĞERLER

 • Ortak Akıl ve Katılımcılık
  Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.
 • Etik Değerlere Bağlılık
  Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.
 • Kurumsal Aidiyet
  Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.
 • Yenilikçilik ve Girişimcilik
  Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.
 • Çevreye Saygı ve Duyarlılık
  Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.
 • Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
  Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.
 • Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
  Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.

 

Fakültemiz kurumsal amaçları güncellenerek 05 Ağustos 2022 tarihinde fakülte kurulunda kabul edilmiştir.

Ekler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURUMSAL AMAÇLARI.pdf