Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Yerleşim Planı

Fiziki imkanlar:  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesinde 2023 yılı itibariyle 565 yatak, 86 yoğun bakım ve 18 ameliyat salonu bulunmaktadır. ÇOMÜTF’de tıbbın üç ana dalında (Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri) 31 Aralık 2022 itibariyle 155 öğretim üyesi ile eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. ÇOMÜTF’de mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kullanılmak üzere; ikisi dekanlık binasında biri hastanede olmak üzere 3 amfi, 17 adet derslik, 13 çok amaçlı uygulama salonu, 8 adet laboratuvar (anatomi, mikrobiyoloji, biyoloji, biyokimya, fizyoloji laboratuvarı vb), 1 adet mesleki beceri laboratuvarı, 1 adet çok amaçlı bilgisayar laboratuvarı ve 1 konferans salonu, ÇOMÜTF Dekanlık binasında 4 serbest çalışma salonu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz için Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde bir merkez kütüphane binası ve kütüphane bünyesinde bulunan çalışma salonlarından da yararlanılmaktadır. ÇOMÜ ve ÇOMÜTF’de öğrencilerin kullanımı için yine yirmidört saat intenet erişimi sağlamak üzere “eduroam” altyapısı da bulunmaktadır