Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ISO Belgesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ve HASTANESİ KALİTE SÜREÇLERİNDEKİ BAŞARILARI

 

Rektörlüğümüz kalite güvence bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2022 ilk periyodundaISO 29990: 2010 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi, ISO 26000: 2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemikalite belgelerinin alınmasını sağlamıştır. Fakültemiz 2021Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) ve Kurumİçi Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama çalışmalarını da başarıyla tamamlamıştır. Bu sayede Tıp Fakültemiz öğrencilerinin diploma eklerinde uluslararası tanınırlığı olan Europass logosu, YÖKAK Kurumsal Akreditasyonu Logosu, TEPDAD Program Akreditasyonu Logosu, ISO 29990: 2010 Eğitim Kuruluşları Yönetim SistemiISO 26000: 2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemikalite belgeleri de yer alacağından mezun öğrencilerimiz kariyer yaşamlarında da büyük avantaj elde etmiş olacaktır.

Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği KaliteDirektörlüğü’nün eş güdümü ve yoğun çalışmalarıyla da hazırlanılan Üniversite Hastanesi kalite denetimleri de başarıyla son bularak Üniversitemiz Hastanesi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 15189: 2012 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik İçin Gereklilikler Belgelerini almaya hak kazanmıştır.Böylelikle Üniversite Hastanemiz yakın tarihte gerçekleştirilecek SKS denetimi için de önemli bir kazanım elde ederek Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyonu (SAS) ve Sağlık Turizmi çalışmaları ve çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım daha atmıştır.

Kalite yönetim süreçleri sahiplenilip tüm birimlerimizdeki işleyiş sürekli iyileştirildikçe liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, risk yönetimi, sürekli gelişim, kanıta dayalı karar verme, araştırma-geliştirme, sağlıkta kalite ve sağlık turizmi gibi çok önemliadımların süreçlerinin de geliştirilmesi sağlanarak tüm paydaşlarının  memnuniyetinin arttırılması, yurt dışı kaynaklı proje başvurularında avantaj elde edilmesi ve sonuç olarak verimlilik ile karlılığın da zaman içerisinde artması sağlanmış olacaktır. Bu itibarla ÇOMÜ Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanemiz, Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp, sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ile bahsettiğimiz faydaları paydaş odaklı ve katılımlı olarak sürekli iyileştirmekte ve geliştirmektedir.

Bu manada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi, katma değer sağlayan, süreçlerimizi analiz edip tarafsız dış değerlendiricilerce gerçekleştirilen aşağıdaki denetimleri başarıyla geçmiştir. Denetimler sonucunda, günümüzde kurumsallaşmada büyük öneme sahip, rekabetçi ortam koşullarında, sürekli yenilenerek bir adım öne geçmeyi hedeflenmektedir. Bu anlamda ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

Tüm paydaşlarını memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi hedefleyen hizmetlerimiz ile ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi,

Ve ISO/IEC 17025 ve ISO 9001’i temel alarak, tıbbi laboratuvarlarda güvenliği, hastaların ve tedaviden doğrudan sorumlu olan klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ile kalitenin sağlanmasını ve sağlık turizmi amacıyla gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin de yurt dışı tanınırlığa kavuşması için yapılan çalışmaların ilki olarak da ISO 15189: 2012 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik İçin Gereklilikler Belgesi alınmıştır.

Süreçte başta yöneticilerimiz ve öğretim üyelerimiz olmak üzere emeği geçen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Komisyonu Üyelerine ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kalite Direktörlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.

ÇOMÜ ISO Belgeleri.

Ekler

document (1).pdf
document (2).pdf
document (3).pdf
document (4).pdf
document (5).pdf
document.pdf