Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İyileştirme Kanıtları

Ekler

2022-iyilestirme-faaliyetleri.pdf
2023 iyileştirme kanıtları.docx
2023 İYİLEŞTİRME RAPORU.docx
2756-2023-gft-3.pdf
2757-2023-gft-2.pdf
2758-2023-gft-1.pdf
2759-2023-gft-4.pdf