Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Paydaş İlişkileri

Tıp Fakültesi Paydaşları Aşağıdaki Gibi Belirlenmiştir:

 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler,
 • Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü,
 • ÇOMÜ Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • ÇOMÜDAM, BAP, 
 • Çanakkale M. A. E. Devlet Hastanesi,
 • Çanakkale 112 Afet Birimi, Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri,
 • Çanakkale Aile Hekimleri Derneği,
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
 • Klinik Araştırmalar Etik Kurulu,
 • Çanakkale Tabipler Odası,
 • Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi,
 • Akademik personelimiz,
 • İdari personelimiz,
 • Öğrencilerimiz,
 • Mezunlarımız

 

Anketler

Toplantı ve Faaliyetler

İç Paydaş Kongre Toplantısı

Ekler

arastirma-dis-paydas-ust-yazi.pdf
arastirma-ic-paydas-ust-yazi.pdf
egitim-dispaydas-ust-yazi.pdf
egitim-icpaydas-ust-yazi.pdf
İç ve Dış Paydaş İlişkileri Toplantısı 2023.pdf
kurumsal-amac-dis-paydas-gorusleri-belge.pdf
kurumsal-amac-ic-paydas-gorusleri-belge.pdf
saglik-hizmeti-icpaydas-ust-yazi.pdf
saglik-hzimet-dispaydas-ust-yazi.pdf
tip-fakultesi-ic-ve-dis-paydas-toplanti-sayilari-2021.pdf
tip-fakultesi-ic-ve-dis-paydas-toplanti2021.pdf
tip-fakultesi-ic-ve-dis-paydas-toplanti2022.pdf