Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Program Değerlendirme Raporları

COMU TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORLARI

Ekler

2021 COMUTF Program Degerlendirme .pdf
2021-2022 Eğitim Yılı Program Degerlendirme Matrisi.pdf
2022 COMUTF Program Degerlendirme Raporu - 01 Ağustos 2022.pdf
2022-2023 PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
ÇOMÜTF Program Değerlendirme Raporu 2018-2019.pdf
ÇOMÜTF Program Değerlendirme Çalışma Matrisi.pdf
COMUTF Program Degerlendirme Raporu 2019-2020.pdf