Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Stratejik Plan

COMU TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAR

Ekler

1-ÇOMÜTF Misyon, Vizyon, Temel Değerler.pdf
2-ÇOMÜTF Kurumsal Amaçlar.pdf
3-ÇOMÜTF STRATEJİK Amaç, Hedefler, Performans Göstergeleri 2018-2022.pdf
arastirma-dis-paydas-ust-yazi.pdf
arastirma-ic-paydas-ust-yazi.pdf
ÇOMÜ TIP FAKÜLTESİ 2021-2025 STRATEJİK PLANI.pdf
comu-stratejik-plan-2021-2025.pdf
ÇOMÜTF KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI.pdf
egitim-dispaydas-ust-yazi.pdf
egitim-icpaydas-ust-yazi.pdf
Kurumsal amaç dış paydaş görüşleri belge.pdf
Kurumsal amaç iç paydaş görüşleri belge.pdf
saglik-hizmeti-icpaydas-ust-yazi.pdf
saglik-hzimet-dispaydas-ust-yazi.pdf
STRATEJİ FAALİYETLERİ 2024-2028.pdf