Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Bütçe ANALİZİ

COMU TIP FAKÜLTESİ BÜTÇE ANALİZ ÇALIŞMALARI

Ekler

05.11.2020 Tarihli Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı Tutanağı.docx
05.11.2020 Tarihli Bütçe Analizi Çalışması İmza Tutanağı.pdf
27.11.2020 Tarihli Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı Tutanağı.docx
27.11.2020 Tarihli Bütçe Analizi Toplantı Tutanağı.pdf
30.10.2020 Tarihli Bütçe Analizi Çalışmaları İmza Tutanağı.pdf
30.10.2020 Tarihli Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı Tutanağı.docx
comutf butce analizi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)