Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Faaliyet Raporları

COMU TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORLARI

Ekler

2018 YILI FAALİYET RAPORU.pdf
2019 YILI FAALİYET RAPORU.pdf
2020 YILI FAAL¦YET RAPORU.pdf
2021 YILI FAALİYET RAPORU.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)