Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Görev Tanımları

COMU TIP FAKÜLTESİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI

Ekler

bilgiislembirimi.pdf
bolumsekreteri.pdf
dekanlıkozelkalem.pdf
etikkurulsekreteri.pdf
fakultesekreteri.pdf
komisyonsekreterliği.pdf
mezuniyetoncesiegitimkoord.pdf
muhasebebirimi.pdf
ogrenciisleri.pdf
satınalma.pdf
taşınırkayıtkontrılyetkilisi.pdf
teknikpersonel.pdf
temizlikpersoneli.pdf
uzmanlikeğitimkomisyonu.pdf
yaziisleribirimi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)