Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İç ve Dış Paydaşlarla Yapılan Toplantılar

İç ve Dış Paydaşlarla Yapılan Toplantılar

Ekler

Tıp Fakültesi İç ve Dış Paydaş Toplantı Sayıları-dönüştürüldü.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)