Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kalite Anketleri

COMU TIP FAKÜLTESİ  ANKETLERİ

Ekler

Dönem 6 Önhekim Değerlendirme Anketi.pdf
İdari Personel Memnuniyet Anketi.pdf
Kurum_Mezun_değerlendirme_COMUTIP.pdf
öğrenci (Dönem 1-3) eğitim değerlendirme anketi.pdf
Öğrenci (Dönem 4-5) Eğitim Değerledirme Anketi.pdf
Öğretim Üyesi Anket 2.pdf
Öğretim Üyesi Anketi 1.pdf
Seçmeli ders geribildirim formu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)