Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kalite Güvence Politikası

COMU TIP FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

Ekler

ÇOMÜ Kalite Güvence PolitikasI.pdf
ÇOMÜTF KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)