Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Risk Değerlendirme

COMU TIP FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Ekler

İş Güvenliği Risk Değerlendirme Analii Toplantısı İmza Tutanağı.pdf
Risk değerlendirme ön rapor 2020.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)