Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Stratejik Plan

COMU TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAR

Ekler

1-ÇOMÜTF Misyon, Vizyon, Temel Değerler.pdf
2-ÇOMÜTF Kurumsal Amaçlar.pdf
3-ÇOMÜTF STRATEJİK Amaç, Hedefler, Performans Göstergeleri 2018-2022.pdf
ÇOMÜTF KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI.pdf
Kurumsal amaç dış paydaş görüşleri belge.pdf
Kurumsal amaç iç paydaş görüşleri belge.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)