Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Bologna Koordinatörlüğü

 Fakülte Bologna Koordinatörü

      Doç. Dr. Hüseyin Avni EROĞLU

       (Fizyoloji Anabilim Dalı)