Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Burs Koordinatörlüğü

   Fakülte Burs Koordinatörü

       Prof. Dr. Alper AKÇALI

(Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)