Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ECTS Koordinatörlüğü

      Fakülte ECTS Koordinatörü

     Dr.Öğrt. Üyesi Nilüfer AYTÜRK

  (Histoloji ve Embriyoloji  Anabilim Dalı)