Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Farabi Koordinatörlüğü

 Fakülte Farabi ve Mevlana Koordinatörü

   Prof. Dr. Hüseyin Yener ERKEN

   (Ortopedi Anabilim Dalı)