Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Farabi Koordinatörlüğü

 Fakülte Farabi ve Mevlana Koordinatörü

       Doç. Dr. Hüseyin Yener ERKEN

   (Ortopedi Anabilim Dalı)

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)