Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kayıt ve İşlemler

KAYITTA İSTENEN EVRAKLAR

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2- Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

3- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4- Katkı (Harç) Payı Banka Dekontu. (Harçlar herhangi bir Ziraat Bankası şubesine öğrenci numarası söylenerek yatırılabilir.)

Ayrıca öğrencilerimizin kayıt yaptırabilmesi için ''Kayıt Zarfı''nı alıp doldurmaları zorunludur. Kayıt zarfları 15 TL olup, isteyen öğrenci ESBAV'ın Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157903-5001 no'lu hesabına ödeme yapıp dekontu kayıt merkezlerine göstererek ya da kayıt merkezlerine doğrudan ödeme yaparak alabilirler.

5- Ön Kayıt Formu. ( http://ubs.comu.edu.tr/ogrenci/ogr0209/default.aspx adresinden doldurulacak. Formu doldurmakta problem yaşayan öğrenciler formu doldurmadan da kayıtlarını yaptırabileceklerdir. )

6- TC Kimlik Numarasını belirten evrak (kimlik fotokopisi vb.) veya yazılı beyan.

7- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1989 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak "Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına" dair belge).

8- Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Balıkçılık Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrencilerle, Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Raporu.

Öğrenci Numarası Sorgulama

Üniversitemizin https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/ internet adresinden "Öğrenci No Sorgulama" bölümünü tıklayarak, karşınıza gelen kutucuğa "T.C. Kimlik Numaranızı" yazınız. Tamam düğmesine tıklayarak, Öğrenci Numaranızı öğreniniz. Öğrenci numaranız Ziraat Bankası şubelerinde yatırmanız gereken katkı payı miktarı ve ön kayıt işlemi için gereklidir.

Ön Kayıt İşlemleri (Kayda gelmeden önce yapılacak işlemler)

Üniversitemizin http://ubs.comu.edu.tr/ogrenci/ogr0209/default.aspx internet adresindeki Ön Kayıt ve Öğrenci Bilgileri Güncelleme linkini tıklayıp, karşınıza çıkan formdan ilgili kutucuklara "T.C. Kimlik Numaranızı ve Doğum Tarihini" giriniz. Eğer girdiğiniz bilgiler doğru ise ön kayıt işleminiz başlayacaktır. Ekranda göreceğiniz iletiye göre hareket ediniz. Ekranda karşınıza gelen bilgilerinizi kontrol edip, varsa yanlışlıkları düzelterek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Ekrana gelen bilgiler sizin ÖSYM sınavına girerken kodladığınız bilgilerdir.

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/ Yüksekokulun Öğrenci İşleri Birimine kesin kayıt için ayrılan günler arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz ilgili birime eksiksiz olarak teslim edildiği zaman birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar (ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)

  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • Kayıtlar için gerekli bilgileri 2180018 (santral) den 1178-1181-1185-1186 nolu telefonlardan öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK KARNESİ DÜZENLEME İŞLEMLERİ

  • Öğrencilerimiz sağlık-karnesi başvurularını; şahsen Mediko-Sosyal Sağlık Merkezimizin Terzioğlu Yerleşkesi, Anafartalar Kampüsü ve Biga Ağaköy Yerleşkesindeki birimine yapabilirler.
  •  Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ''Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'' hükümleri uygulanacaktır.

18 Yaş Üstü Sosyal Güvencesi Olmayan Öğrencilerimiz İçin;

1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi

2. 2 adet fotoğraf.

3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi

4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği

5. İlgili öğrencinin, kendisinin ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişilerin sağlık güvencesinin olmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatılacak belgeler (Form 1) (SGK' dan onaylı )

6. İlgili öğrencinin ebeveynleri boşanmış ise velayetlerini belgeleyen boşanma ilamı.

25 Yaşını Doldurmuş Öğrencilerimiz İçin;

1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi

2. 2 adet fotoğraf

3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi

4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği

5. İlgili öğrencinin sağlık güvencesi olmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatacağı belge (SGK' dan onaylı)

Evli Olan Öğrencilerimiz İçin;

1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi.

2. 2 adet fotoğraf.

3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi

4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği

5. Evli olan öğrencinin, kendisinin ve eşinin adına sağlık güvencesinin olmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatacağı belgeler (Form 2) (SGK' dan onaylı)

6. Evli öğrencilere ait evlilik cüzdanının fotokopisi.