Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Öğrenci Danışmanlık Hizmeti

Öğrenci Akademik Danışmanlık Yönergesi için tıklayınız

Öğrenci Bilgilendirme Formu için tıklayınız

Öğretim Üyesi Bilgilendirme Formu için tıklayınız

Akademik Danışmanlık Görüşme Formu için tıklayınız

Öğrenci Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi için tıklayınız

Ekler

Akademik.danismanlik.gorusme.formu.doc
Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi-sonrev.docx
Öğrenci akademik danismanlik memnuniyet anketi.doc
ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME.pdf
Öğretim Üyesi Bilgilendirme Formu.pdf