Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 2002 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde tanınırlığını ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmek, Avrupa Birliği Eğitim Programları'na katılımı ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün, AB Hayat Boyu Öğrenme Programının faaliyet alanları olan Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Comenius Programları ve Gençlik Programının üniversitede tanıtımını yapmak, bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon ve düzenlemeleri yapmak, danışmanlık hizmetinde bulunmak, akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek asıl görevleridir.

Ayrıca, uluslararası çalışma ortamlarında yer almak isteyen akademisyenleri 7.Çerçeve Programı'nın proje çağrıları, dünya genelinde düzenlenen kurs, seminer ve programların alt faaliyet alanları ile ilgili gerekli duyurularla bilgilendirmek de görevleri arasındadır. Bu faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi uluslararası çerçevede akademik işbirliğinin geliştirilmesine önem vermekte ve yurtdışında bulunan yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak etkinlikler gerçekleştirmektedir. Dünyanın dört bir yanında bulunan üniversiteler ile yapılan protokoller, uluslararası araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, öğrenci & akademisyen değişimi vb etkinliklere imkan sağlamaktadır.

Erasmus Web Sitesine Gitmek İçin Tıklayınız..

Farabi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Farabi Kurum Kodu: D17-FARABİ-01'dir.
Fakültemiz 2012-2013 Eğitim Öğretim Döneminde Farabi Öğrenci Değişim Programı uygulanmaya başlanmıştır.
FARABİ değişim programı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için http://farabi.comu.edu.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

Farabi Değişim Programı Nedir?
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (871-950)

Türkistan'ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam'da vefat etmiştir.