Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Öğrenci Temsilcileri

2022-2023 EĞİTİM YILI

Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Cemal KARABACAK
 
Dönem I Öğrenci temsilcisi
Çağlar YAĞBASAN
 
Dönem II öğrenci temsilcisi
Atalay ALSANCAK
 
Dönem III öğrenci temsilcisi
Murat SOYLU
 
Dönem IV öğrenci temsilcisi
Elif Beyza AYKUL
 
Dönem V öğrenci temsilcisi
Cemal KARABACAK
 
Dönem VI öğrenci temsilcisi
Doğaç KORUK

 

2022-2023 EĞİTİM YILI KOMİSYON TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİLERİ

 Komisyon Adı

 Temsilci Öğrenci

 Araştırma Eğitimi Komisyonu

 Ayşenur KARAGÖZ

 Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonu

 Ayşenur KARAGÖZ

 Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Komisyonu

 Halil Kerim CAN

 Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları   Komisyonu

 Ayşenur KARAGÖZ

 Ölçme- Değerlendirme Komisyonu

 Ayşe ÇİL

 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon   Komisyonu

 Murat SOYLU

 Yasemin ESEN

 Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

 Hüseyin Berke BAYRAK

 Program Değerlendirme Komisyonu

 Sevdenur KOL

 Duru YILDIZBAŞOĞLU

 Sağlıkta Bilinç İletişim ve Medya Koordinatörlüğü

 Murat SOYLU

 Ayşe ÇİL

 Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme Komisyonu

 Elif Beyza AYKUL

 Halil Kerim CAN

 Sürekli Mesleki Gelişim ve Yaşam Boyu Öğrenme   Komisyonu

 Duru YILDIZBAŞOĞLU

 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu

 Cemal KARABACAK