Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Öğrenci Toplulukları1. Pratik Gelişim ve Tıbbi Entegrasyon (pratet) Topluluğu

2. Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Turkmsıc) Topluluğu

3. Sinirbilim Topluluğu

4. Self Defence Topluluğu