Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Yatay Geçiş

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sayısı 2015/22

Karar Tarihi:19.08.2015

2015 – 2016  Eğitim/Öğretim yılında Fakültemiz  Dönem II , III, IV ve  V' e yurtiçi ve yurtdışından kontenjanından yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunan adayların  müracaat dosyalarını  inceleyen Yatay Geçiş  Komisyonun raporu görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılında Fakültemize yurtiçinden yapılan yatay geçiş başvuruları ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik''  hükümleri uyarıncaYatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup; Fakültemize yatay geçiş hakkı kazanan asil ve yedek adayların aşağıdaki listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

1.     Disiplin cezası bulunan öğrenci başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

2.     Eksik evrakı olan öğrenci başvuruları değerlendirilmeye alınmamıştır.

3.     Genel ağırlıklı not ortalamasını ibraz edemeyen öğrenci başvuruları dikkate alınmamıştır.

4.     Genel ağırlıklı not ortalaması 100' lük sistemde 70,13' ün , 4'lük sistemde 2.72' nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

5.     4' lük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları için ''YÖK Dönüşüm Tablosu'' esas alınmıştır

6.     Değerlendirmeler esnasında öncelikle tüm başvurular arasında Fakültemiz ders içeriğine en uyumlu olan üniversitelerden başvuru yapan adaylar değerlendirmeye alınmıştır.

7.     Ders içeriği fakültemiz ders içerikleri ile uyum gösteren fakültelerden başvuran adaylar arasında Genel Akademik Not Ortalaması 70,13/2,72 altında olan adayla değerlendirme dışı bırakılmıştır.

8.     Ders içeriği uyumu ve GANO ile ilgili yukarıda belirtilen gerekli kriterleri taşıyan  adaylar ÖSYM puanına göre sıralanmış, buna göre asil ve yedek adaylar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

9.     Dönem II'ye yurtdışı kontenjanından yapılan başvurular arasında yalnızca bir aday dışındaki adayların öğrenime devam ettikleri fakültelerin ders içerikleri, fakültemiz ders içerikleri ile uyum göstermediğinden bu aday dışındaki hiçbir aday değerlendirmeye alınmamıştır.

10. Dönem V'e yapılan yurtiçi/yurtdışı başvuruda bulunan adayların öğrenime devam ettikleri fakültelerin ders içeriği, fakültemiz ders içerikleri ile uyum göstermediğinden hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.

11. Başvurusu kabul edilen adaylar için Asil ve Yedek Kesin Kayıt tarihleri aşağıdaki gibi olup, belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar hak kaybına uğrayacaktır. Asil kayıt işleminin tamamlanmasının ardından Yedek Adaylar sırası ile iletişim bilgileri üzerinden kayıt için bilgilendirilecektir. 

 Kesin Kayıt   31.08.2015  02.09.2015
 Yedek Kayıt   03.09.2015  04.09.2015

                                         Yatay Geçişi Kabul Edilen Adaylar :

  

Dönem 2 Yurtiçi

                   Asil                                                                                                                                Yedek

1-Burak CAN (İnönü Üniversitesi)                                                              1- Arcan Kıvanç ÇAPLI (Atatürk Üniversitesi)

2-Veysel Yiğit BAHÇELİ (Düzce Üniversitesi)                                            2- Şeyma AKÇİN (Atatürk Üniversitesi)

3-Ogeday Ceylan (İnönü Üniversitesi)                                                       3- Gökçen KARAYILDIRIM (Kafkas Üniversitesi)

 

                                                               Dönem 2 Yurtdışı

                   Asil                                                                                          

1-Yusuf Emre KÖROĞLU (Doğu Akdeniz Üniversitesi)                                      

 

                                                                                  Dönem 3 Yurtiçi

                   Asil                                                                                                                                     Yedek

1-Özge Hacer EKER (Düzce Üniversitesi)                                                         1-Caner GÜNAL (Giresun Üniversitesi)

2-Saba Nur KAYA (Mustafa Kemal Üniversitesi)                                         2-Resul AKDUMAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

3-Emre KURTULUŞ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)                                     3-Ayşegül ÇAY (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 

                                                             Dönem 3 Yurtdışı

                   Asil                                                                                                                                     Yedek

1-Rümeysa SÜMER (Azerbaycan Tıp Üni.)                                                   1-Gülizar Sena DAĞDAŞ(Azerbaycan Tıp Üni.)

2-Tuğse MENGÜ (Azerbaycan Tıp Üni.)                                                       2-Hidayet ATILGAN (Ovidius Constanta Üni.)

                                                                      

               Dönem 4 Yurtiçi

                   Asil                                                                                                                                       Yedek

1-Bilge DERİCİ (Bülent Ecevit Üni.)                                                            1-Fatih TEKİN (GATA)

2-Seda SAĞLAM (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)                                                2-Safa UZUN (GATA)

3-Önder Onur KAYA (GATA)                                                                      3-Özlem TİREN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 

                                                           Dönem 4 Yurtdışı

                    Asil                                                                                                                                       Yedek

1-Mustafa Rıdvan DÖNMEZ (Xian Jiatong Üni.)                                          1-Talha Burak TURALI (Azerbaycan Tıp Üni.)

2-Bilal ÖZTAŞ (Xian Jiatong Üni.)                                                                    2-Yakup YILDIRIM (Azerbaycan Tıp Üni.)           

 

                                                 Dönem 5 Yurtiçi ve Yurtdışı

Dönem ve yapılan yurtiçi/yurtdışı başvuruda bulunan adayların öğrenime devam ettikleri fakültelerin ders içeriği, fakültemiz ders içerikleri ile uyum göstermediğinden hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.