Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dekanımızın Mesajı

DEKAN MESAJI

 

Fakültemiz; dünya standartlarında tıp eğitimi verme düsturu ile; sağlık ve hastalığı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bütünlük içinde değerlendiren, sağlığı koruma, geliştirme ve toplumun sağlık sorunlarına nitelikli sağlık hizmeti ile cevap vermek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donanmış; mesleğini insan ve hasta haklarına saygınlık ile evrensel etik ilkeler, hukuk kuralları doğrultusunda uygulayan, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkı sağlayabilecek hekimler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kurumdur. Araştırmaları ile bilim dünyasında yer bulmayı amaçlamış, sağlık hizmeti konusunda yetkin bir kurum olmak için uğraş veren bir fakültedir.

Eğitimde yenilikçi, bütünleştirici, gelişimci bir anlayış ile Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'nı (UÇEP) nüve kabul eden, eğiten, öğreten, öğrettiklerinin hangi amaca hizmet ettiğini bilen, yetkinliklerin sürekli olarak geliştirilmesini amaç edinen, uygulamaları ölçen ve değerlendirebilen bir yapı Fakültemizin eğitim hedefidir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi farklı alanlardaki ulusal ve uluslararası başarıları ile her geçen gün daha çok dikkat çeker hâle gelmekte, gerek mezuniyet öncesi tıp eğitiminde gerekse mezuniyet sonrası tıpta uzmanlık eğitiminde öncelikli tercihler içinde yer almaktadır. Bunun yegane sebebi tıp eğitimindeki kalitenin dünya standartlarında verilebiliyor olmasıdır. Bu durumun belgelendirilmesi adına akreditasyon belgemizi 29/02/2020 tarihinde aldık.

Hiç kuşkusuz, eğitim ve öğretim en değerli kutsallar içindedir. Bu kutsal vazifenin ifası değerli öğretim üyeleri ile sağlanmaktadır. Görev sorumluluğunu bilen, bilimsel, üretken, konusuna hâkim, işinin hassasiyetinin bilincinde olan öğretim üyesi kadromuz yapacaklarımızın en önemli teminatıdır.

Örnek bir üniversite kenti yolunda ilerleyen,  Çanakkale'de hekimlik mesleğine ilk adımını atmak üzere davet ettiğimiz  öğrencilerimizin eğitim sürecini tamamladıklarında fakültelerini mutlu bir şekilde anımsamalarını sağlayacak,  mesleki yeterliliklerini yükseltecek, bilim insanı olma özelliklerini kazandıracak her türlü girişimi, değişimi ve yenilenmeyi sağlayacak ve  değişim yönetimini eksiksiz yerine getireceğimizin sözünü vermekten mutluluk duyarım.

Eğitim, bilim ve hizmet yolculuğumuzda hep birlikte el ele olmak dileği ile...

PROF.DR MUAMMER KARAAYVAZ

DEKAN