Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dekanlık

DEKAN 
Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Coşkun BAKAR

Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU

Fakülte Sekreteri

Zeki SÖNMEZ