Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İş Akış Şemaları

 

Görev tanımları için tıklayınız.

Üst Kurullar Ve Yönetim Şeması için tıklayınız.

İdari Birimler ve Yönetsel İlişkiler Şeması için tıklayınız.

Akademik Yapılanma ve Yönetsel İlişkiler Şeması için tıklayınız.

Ekler

Akademik Yapılanma ve Yönetsel İlişkiler Şeması.docx
Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması.xls
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alım İş Akış Şeması.xls
Fakülte Kurulu-Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Şeması.pdf
Fakülte Kuruluna Doçent Temsilcisi Seçimi.pdf
Fakülte Kuruluna Doktor Öğretim Üyesi Seçimi.pdf
Fakülte Kuruluna Profesör Temsilcisi Seçimi.pdf
Gelen Evrak İş Akış Şeması.xls
Giden Evrak İş Akış Şeması.pdf
Göreve Başlama İş Akış Şeması.xls
gorevtanimlari-08082023.docx
İdari Birimler ve Yönetsel İlikiler Şeması.docx
İş Süreci.docx
Kayıt Yenileme İş Akış Şeması.xls
Öğrenci Disiplin Soruşturması.pdf
Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şeması.xls
Taşınır Kayıt İş Akış Şeması.pdf
Üst Kurullar ve Yönetim Şeması.docx