Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÖĞRENCİ SOSYAL FAALİYETLERİ VE TOPLULUKLARI ÇALIŞMA ESASLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ SOSYAL FAALİYETLERİ ÇALIŞMA ESASLARI

(ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI DIŞINDA)

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri bu esaslarda belirtilen kurallar çerçevesinde sosyal, sanatsal ve bilimsel faaliyetler düzenleyebilirler.

Bu düzenleme Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerini kapsamaz. Öğrenci Toplulukları düzenleyecekleri faaliyetleri Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden planlayacaklardır.

Bu esaslar şunlardır;

Öğrencilerin ve toplulukların düzenlediği faaliyetler eğitim programıyla çakışamaz ve aksatamaz.

Öğrenciler kendi aralarında faaliyet düzenleyebildikleri gibi fakülte içinden ya da fakülte dışından konuklar çağırıp, söyleşi, panel, çalıştay, sempozyum tarzı toplantılar yapabilirler.

Öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları toplantılarda dekanlık binasında bulunan derslik ve salonları kullanabilmeleri için bir hafta öncesinden planlama yapmaları ve öğrenci işleri biriminden hangi salonu kullanacakları konusunda izin almaları gerekmektedir.

Öğrenciler fakülte içerisinden ya da dışarısından konuk çağırarak yapacakları toplantılarda aşağıda belirtilen formları doldurarak Tıp Fakültesi Dekanlığına, Öğrenci İşleri Birimi üzerinden başvuracaklardır.  Başvuru toplantının yapılacağı tarihten bir önceki ayın 20’sine kadar başvurunun yapılması gerekmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının ve öğrenci topluluklarının yapmayı planladığı faaliyetlerde başvuru ilgili kuruluşun yönetim kurulu tarafından yapılmalıdır.

Başvuru öğrenci topluluk ve sosyal faaliyetlerinden sorumlu dekan yardımcısı tarafından değerlendirilir ve onaylanırsa planlanan tarihte uygulanır.

Her ayın son haftasında bir sonraki ayın planlanan toplantı faaliyetleri öğrenci işleri tarafından duyurulur.

Öğrenci işleri birimi, Tıp Fakültesi Dekanlığında yürütülen tüm faaliyetlerin dokümanlarını aylık olarak arşivde saklar.

 

Belgelerin devamı için tıklayınız.