Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İç Kontrol

Ekler

2018-yili-faaliyet-raporu.pdf
2019-yili-faaliyet-raporu.pdf
2020-yili-faalyet-raporu.pdf
2021-yili-faaliyet-raporu.pdf
2022-2023 Dönem I Oryantasyon Programı.pdf
2022-iyilestirme-faaliyetleri.pdf
2022-kontrol-guvence-beyani.pdf
2023-kontrol-guvence-beyani.pdf
İç Kontrol Standartları Eylem Planı.pdf
kamu-hizmet-standartlari-tablosu.pdf
muhasebe.pdf
ogrenciisleri.pdf
yaziisleri.pdf