Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Acil Tıp Hekimliği
Prof. Dr. Okhan AKDUR
Dr. Öğr. Üyesi Murat DAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Canan AKMAN
Dr. Öğr. Üyesi Okan BARDAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKDUR
Arş. Gör. Dr. Muhammed Fatih TÜTÜNCÜ
Arş. Gör. Dr. Erşan YURTSEVEN
Arş. Gör. Dr. Yasemin ÇETİNKAYA
Arş. Gör. Dr. İmran KANKAYA
Arş. Gör. Dr. Cansu AKKAN
Arş. Gör. Dr. Mehmet ŞAHİN
Arş. Gör. Dr. Güven ŞİMŞEK
Arş. Gör. Dr. Gönül VURAN ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Güneş KINA OFLU
Arş. Gör. Dr. Musa Caner YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Utku CEYLAN
Arş. Gör. Dr. Ezgi YUDUM ASLAN