Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ECTS Koordinatörlüğü

      Fakülte ECTS Koordinatörü

       Öğr. Gör. Dr. Meltem İÇKİN GÜLEN

  (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

        Telefon:02862180018