Adli Tıp
Dr. Öğr. Üyesi Esin KALKAN  Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Semih PETEKKAYA