Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem 6 Oryantasyon Programı

Dönem 6 Oryantasyon Programı

                                      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                 Dönem 6 (Ön hekimlik) Oryantasyon Programı (2019-2020)                                                                    

Saat

Etkinlikler (16.07.2019)

09:00-09:45

 • Açılış

Dr.Öğr.Üyesi Serkan BAKIRDÖĞEN

 • Bir dakikalık saygı duruşu
 • İstiklal Marşı
 • Mezun dönem 6 öğrenci temsilcisinin konuşması (akran iletişimi)

Dr. Müjgan BEKTAŞ

 • Dönem 6 staj programının tanıtımı (dönem 6 koordinatörlüğü)

           Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAKIRDÖĞEN

 • Önhekim görev ve sorumlulukları yönergesi

            Dr. Öğr. Üyesi Canan AKMAN

 • Eğitim Başkoordinatörünün konuşması

Prof.Dr.Mesut Abdulkerim ÜNSAL

 • Tıp Fakültesi Dekanının konuşması

Prof.Dr.Tamer DEMİR

09:45-10:00

 • ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Hastanesi içindeki birimlerin tanıtımı (Başhekimlik)

Başhekim Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi Semih PETEKKAYA

10:00-10:15

 • Kahve arası

10:15-10:30

 • Hastanedeki ameliyathane, yoğun bakım, poliklinik hizmetleri ve hemşirelik faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, hastane içindeki özellikli birimlerde (yoğun-bakım, ameliyathane ve doğumhane) ortak yaklaşım, temel davranış ve tutum (başhemşirelik)

            Başhemşire yardımcısı Canan TAYFUR

10:30-10:45

 • Hastane atık yönetimi, arşiv, morg ve bilgi işlem gibi bölümlerin tanıtımı (hastane müdürlüğü)

            Müdür yardımcısı İbrahim DEMİR

10:45-11:00

 • Kahve arası

11:00-11:15

 • Enfeksiyonların kontrol altına alınması, el hijyeni ve biyolojik risk faktörleri (enfeksiyon kontrol komitesi)

            Enfeksiyon kontrol hemşiresi Nurcan MANAV

11:15-12:00

 • Hastadan numune alınması, uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması ve tıbbi laboratuar testlerinin etkin kullanımı (mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji lab. ve kan bankası birimi)

            Prof. Dr. Alper AKÇALI

            Eğitim Koordinatörü Ali KAPLAN

            Dr. Öğr. Üyesi Yasemen ADALI

            Hemşire Necla ERDOĞAN

12:00-12:30

 • Önhekimlere hastane içi kullanım kartlarının dağıtımı (hastane müdürlüğü)

12:30-13:30

 • Öğle yemeği

13:30-13:45

 • Ön hekim oryantasyonu (Klinik biyokimya)

Doç.Dr.Sema UYSAL

13:45-14:30

 • Hastanede iş sağlığı ve güvenliği (halk sağlığı uzmanı)

            Prof. Dr. Çoşkun BAKAR

 • İş ve çalışan sağlığı

Dr.Öğr.Üyesi Pınar MUTLU

 • Hastanede İş Güvenliği Uygulamaları

            İş Güvenliği Birimi Pelin GÜLEN

 

14:30-14:45

 • Hastane içi acil kod uygulamaları (sivil savunma birimi)

            Kalite Birimi hemşiresi Mehtap KOVAR

14:45-15:00

 • Hastanede bilgi ve kayıt sistemi (otomasyon birimi)

            Bilgi-işlem Asena ALTAN

15:00-15:15

 • Eğitime katılan ön hekimlerin imza föylerini imzalamaları (dönem 6 koordinatörlüğü)

15:15-16:00

 • Önhekimlere Geri Bildirim Anketi Uygulanması
 • Kursiyerlere sertifika dağıtımı ve kapanış

 

Ekler

dönem 6 oryantasyon-2019-20 (1).docx