Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

PUKO Döngüleri

COMU TIP FAKÜLTESİ PUKÖ DÖNGÜLERİ

Ekler

araştırma geliştirme puko döngüsü.docx
ÇOMÜTF KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ve GENEL-YÖNETİM PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜTF Program Değerlendirme Çalışma Matrisi.pdf
ÇOMÜ_TIP_Toplumsal_Katkı_pukö_döngü.pdf
Egitimde PUKO Dongusu Örneği (Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim).pdf
Egitimde PUKO Dongusu.pdf