Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Yük Analizi

.

Ekler

1-Değişkenler tanımlayıcı tablolar.pdf
2-bölümler karşılaştırmalı tablolar.pdf
3-Anabilim dalları karşılaştırmalı tablolar.pdf
Akademisyen ve Anabilim Dalı İş Yükü Analizi Ön Rapor.pdf
ÇOMÜTF öğrenci kontenjan kapasite analiz raporu-dönüştürüldü.pdf
ÇOMÜTF öğretim üyesi iş yükü analizi veri toplama formu.pdf
İDARİ PERSONEL İŞ YÜKÜ ANALİZİ RAPORU-dönüştürüldü.pdf
Öğretim Üyesi ve Anabilim dalı İş Yükü Analiz Raporu.pdf