Prof. Dr. Mustafa Edremitlioğlu'nun Projesi Kabul Edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Edremitlioğlu’nun “Farelerde oluşturulan romatoid artrit leptin reseptör antikoru (ObR-Ab) kullanılarak tedavi edilebilir mi?” adlı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Doç. Dr. Nihal Kılınç, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Uysal, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zateri, Yrd. Doç. Dr. Hakan Türkön, yüksek lisans öğrencileri Pınar Yüksel ve Ufuk Demir’in yer aldığı proje kapsamında leptin reseptör antikoru (ObR-Ab) uygulanmasının leptini doğal olarak ekspresse eden BALB/c farelerde oluşturulan artrite etkileri saptanacaktır.