Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Atama ve Yükseltme Komisyonu
Atama ve Yükseltme Komisyonu Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR Prof. Dr. Ahmet ÜNVER