Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Biyoistatistik
 Biyoistatistik 
Dr.Öğretim Üyesi  Duygu SIDDIKOĞLU