Dekanlık

DEKAN V.
Prof. Dr. Tamer DEMİR

DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Alper AKÇALI

Görev Tanımı

 

DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TAŞ

Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri

Serap YAHŞİ

Görev Tanımı