Dekanlık

DEKAN V.
Prof. Dr. Tamer DEMİR

DEKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Alper AKÇALI

Görev Tanımı

 

DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞ

Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri

Mustafa Serkan DURDAĞI

Görev Tanımı