Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dekanlık

DEKAN 
Prof. Dr. Tamer DEMİR

DEKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Alper AKÇALI

Görev Tanımı

 

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr. Halil İbrahim TAŞ

Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri

Abdülkadir KARASÜLEYMANOĞLU

Görev Tanımı