Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Deontoloji ve Tıp Tarihi
Deontoloji ve Tıp Tarihi
   Anabilim Dalı Başkan V.